Международна конференция „Жените на Балканите в следващите 100“

23 март 2019


Международна конференция „Жените на Балканите в следващите 100“

Неправителствени организации, сдружения и институции, жени на ръководни постове обсъдиха правата на жените и равноправието между половете на Балканите, новите форми на насилие срещу жени и деца, киберпрестъпленията, образованието и трафика на хора, балкански и европейски тенденции.

Зигрид Дуден, международен директор в Зонта интернешънъл изтъкна значимостта на една силна женска мрежа, за да могат жените на Балканите и по цял свят успешно да отстояват женските права, които са човешки права.
В изказването си „Жените лидери във века на дефицит на лидери“, Вицепрезидентът Илияна Йотова посочи професионални сфери, които все още са запазена територия само за мъже, като областта на информационните технологии например. "Днес жените на високи управленски постове не липсват, но паритетът все още е далеч. Определяща, изключително важна е ролята на жената днес", подчерта Вицепрезидентът.
Заместник-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова говори за качественото образование за всяка жена, макар то да не е винаги приоритет според съвременните семейни норми.
Цецка Цачева, министър на правосъдието, чиято оставка беше подадена и приета в деня на Международната конференция,  предизвика бурна дискусия с изказването си за „Домашното насилие – предизвикателства и добри практики“. Участниците във форума дебатираха какви работещи законодателни промени за превенция на домашното насилие и насилието въобще могат да бъдат направени.
Теодора Крумова от Центъра за междуетнически диалог „Амалипе“ предостави факти за ранните бракове в ромската общност у нас, които са принос към един от най-големите проекти на Зонта интернешънъл на стойност над 2 милиона долара за борба с детските бракове в цял свят. Комисар Явор Колев началник отдел "Киберпрестъпност" в ГД БОП на МВР, изнесе данни, че всяка десета жена е преживяла кибернасилие до навършването на 15-годишна възраст, а народният представител и специалист по сигурността от ГЕРБ Маноил Манев се спря на статистиката за жертвите на трафик у нас. През 2018  те са 443  в сравнение с 1998, когато трафикираните жени и деца са били над 10 000.
Съдия Румяна Бончева, представи  предпоставките и съществуващата законова база за издигане на стауса на жената в България, а Росица Димитрова запозна участниците с социалните ангажиментите, с които общинските администрации поемат  за подпомгане на жените.
Форумът прие да подготви отворено писмо до институциите и широката общественост с конкретни препоръки  и законодателни текстове свързани с домашното насилие в различните му съвременни форми.  Писмото ще бъде официално изпратено до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и до председателя на Правната парламентарна комисия Данаил Кирилов.
Форумът се проведе в четири модула, обхващаши постижения и проблемни моменти в статуса на жените Балканите и даде препоръки за преодоляването. 

В менюто КОНФЕРЕНЦИЯ са публикувани всички материали на конференцията, както и видео записи на 4 мидула.