МОДУЛ 4


    Видео обръщение „Политики  и стратегии на ЕС за развитие на женското предприемачество в региона на Балканите - предпоставка за повишаване на социалния  и икономическия статус  на жените в региона“ - Ева Майдел , Евродепутат ГЕРБ, ЕНП Комисии IMCO и ECON


    „Предпоставки и правна регламентация за издигане социалния статус на жените“ -  международен план  - Анете ди Роса, Представител  на Зонта интернешънъл в ООН офис Женева


    „Предпоставки и правна регламентация за издигане социалния статус на жените“ - Практики и реалност в България  - Румяна Бончева Съдия, Окръжен съд Стара Загора 

    Видео запис Модул 4 „Жените на Балканите в следващите 100“