МОДУЛ 2


    „Качествено образование за всяка жена - приоритет или не според традиционните норми и семейни ценности ?“, Лектор Иванка Сотирова, Заместник-кмет община Стара Загора    „Политики за икономическа независимост и социална равнопоставеност на жените“, лектор  Росица Димитрова   Директор „Социални дейности“  община Велико Търново


    "Ранните бракове в ромската общност: може ли Сизиф да прехвърли планината?", лектор
    Теодора Крумова  Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“


    Видео запис Модул 2 „Жените на Балканите в следващите 100“