Галерия "Жените на Балканите в следващите 100" - 23.03.2019, Стара Загора