МОДУЛ 2

МОДУЛ 2
„Качествено образование за всяка жена - приоритет или не според традиционните норми и семейни ценности ?“, Лектор Иванка Сотирова, Заместник-кмет община Стара Загора„Политики за икономическа независимост и социална равнопоставеност на жените“, лектор  Росица Димитрова   Директор „Социални дейности“  община Велико Търново
Зам.-министър на МТСП 2017-2018

"Ранните бракове в ромската общност: може ли Сизиф да прехвърли планината?", лектор Теодора Крумова,  Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе
Последни новини

В навечерието на 100-годишнината на Зонта интернешънъл, най-влиятелната неправителствена организация в защита правата на жените, Зонта клуб Русе посвети празника си на благотворителната кауза “За децата на Русе”.
В юбилейната 2019-та в България, на 23.03  се състоя Международна конференция „Жените на Балканите в следващите 100“. Зонта България, Македония и Румъния с подкрепата на община Стара Загора привлякоха над 130 участници, лектори и гости.
Това ще бъде едно тридневно пътешествие по пътя на природните и исторически забележителности на Странджа планина.

Документи