Стипендии и програми

Стипендии и програми
Стипендия за жени в бизнеса „Джейн М.Клаусман“
- Създадена през 1998 г., съгласно завещанието на Джейн М.Клаусман, член на клуб Zonta – Сиракуза, Ню Йорк, САЩ.
- 12 международни стипендии по 7 000 щ. долара всяка и до 32 Дистрикт стипендии по 1 000 щ. долара всяка, които се присъждат ежегодно
- За жени, които се обучават по бакалавърски или магистърски програми в сферата на бизнеса или свързаните с него области


Стипендия  „Млади жени в публичните отношения“
- Учредена през 1990 г.
- 10 международни награди по 4 000 щ.д. всяка и до 32 Дистрикт награди по 1 000 щ.д. всяка се връчват ежегодно
- За млади жени на възраст от 16 до 19 години, които демонстрират ангажираност към доброволческия сектор; свидетелства за лидерски постижения в доброволчеството и отдаденост на каузата за овластяване на жените в световен мащаб, посредством служба и застъпничество
Тези програми, осъществявани от Zonta, се финансират директно от средствата на Фондацията Zonta International.
Край на стр.11
Z и Златни Z клубове/Z and Golden Z Clubs
Създадена  през 1948 година, Програмата „Z и Златни Z клубове“ подпомага учащите се в  гимназии, колежи и университети, с цел развиване на лидерски качества, насърчава кариерните проучвания и стимулира членовете да участват в дейности в служба на обществото, училището и международната общност.
Клубовете Z и Златните Z клубове се спонсорират от клубовете Zonta, чрез предоставяне на  ресурси, информация и насоки в подкрепа на членовете на Клубовете Z и Златните Z клубове,  в процеса на работата им, с цел подобряване на условията в техните общности и в световен мащаб.

Последни новини

По твърденията за противоречие на ИК с Конституцията на Република България /“трети пол“/:
Истанбулската конвенция по никакъв начин не противоречи на българската Конституция. В нея изобщо не става дума за трети пол, така че всякакви твърдения, че се прави индиректен опит чрез ратификация на ИК да се легитимира понятие „трети пол“ са напълно неверни. В нито един свой текст Конвенцията не предписва и не може да задължи ратифициралите я държави да въведат такива понятия – „трети пол“, „нов пол“ и т.н., в правните си системи. Конвенцията ясно разграничава лицата от мъжки и женски пол, така щото основната и функция е всеобхватна закрила на жените - пълнолетни или непълнолетни, от различни видове насилие, включително психологично насилие, което се дължи единствено на пола им. Конвенцията, в своя чл. 38,  изрично криминализира ужасяващата традиция на женското гениталното осакатяване, във всичките му форми.
По въпросите за гей-браковете:
Конвенцията не третира гей-браковете, нито се занимава с еднополови отношения. Думата брак се споменава единствено и само при забраната на насилствените/принудителни бракове – предвижда се защита на жертвите на такъв брак.
По въпросите за училищното образование, религиозното възпитание и други:
Конвенцията не предвижда учениците да се запознават с понятие като „хомосексуализъм“, нито с каквито и да е понятия от такъв характер – как точно държавите ще възпитават своите млади граждани в ненасилие и уважение към лицата от другия пол, е въпрос на вътрешна преценка на държавите. Конвенцията не забранява възпитанието на децата ни като православни християни, мюсюлмани, католици, юдеи или каквито и да  е – тя не третира въпроси от религиозен характер.  Забраненото традиционно е забраната на насилието като метод за разрешаване на конфликт, забраната  за генитално осакатяване и забраната за ранните бракове – явления, които някои етноси се опитват да обяснят като своя традиция, като културна особеност. Тези традиции ИК забранява.
Какво всъщност е Истанбулската конвенция?
Най-важната цел на ИК е да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие.
Конвенцията формулира кои точно са видовете насилие, основано на пола на жената, и изисква от държавите, които са се присъединили, да криминализират такива деяния, както и да създадат някои условия и механизми, които да предотвратяват такива актове, и да подпомагат жертвите им.
Практически това означава, да се създадат механизми за отчитане на домашното насилие, както и да се изготви официална статистика за жертвите, да се създадат центрове, където жените - жертви на домашно насилие да могат да бъдат приютявани, за осигуряването на тяхната помощ, за тяхната защита.
Защото домашното насилие и насилието над жени и деца не е семеен въпрос. То е обществен въпрос, въпрос на човешко достойнство, който ние трябва да разрешим.
Ето защо призоваваме българското общество да се вслуша в разума си, да се запознае с текстовете, ако има добрата воля, и да не става заложник на твърдения, които могат да се обяснят единствено с невежество и демагогия.
Призоваваме и българските народни представители да ратифицират Истанбулската конвенция, за да може възможно най-скоро да се пристъпи към изграждане на всички необходими механизми за борба с насилието.
     
      Яна Янева-Генчева,
      /Директор на клубовете на Зонта         Интернешънъл в България, Румъния и         Македония/
На 25.11. - Международен ден за борба с насилието над жени, клубовете на Зонта Интернешънъл започват своята 16-дневна кампания, посветена на борбата с насилието.
В София НДК светна в оранжево от 17:30 вечерта, а час по-късно дискусия по темата за насилието се проведе в клуб "Перото".
“Зонта клуб -Стара Загора” Ви кани на импровизиран съдебен процес, в който подсъдими,адвокати,съдии,прокурори и свидетели ще бъдат младите членове
на “Z Club Стара Загора” пред наша аудитория,на съученици, приятели и гости.
Добре дошли на 05.12. 2017г. от 18 часа в залата на Езикова гимназия,инициативата е част от международните 16 дни на активност и борба срещу насилието на Zonta International.Дни преди процеса по покана на магистрати, учениците ще посетят Съдебна палата за да се запознаят реално с протичането на съдебно дело.
Наши дами, членове на “Зонта клуб- Стара Загора” са подготвили интересни теми по проблемите с насилието, с фокус върху начините за превенция и съвременните му проявления в ежедневието, реално в различни форми, виртуално- в онлайн пространството. Възпитанието как да се общува в нета, грамотността трябва да се изгражда, така могат да се предотвратят и трагедии заради насилие в опасни игри или тормоз ,защото в днешно време киберкултурата вече е задължително да се изгражда от рано, а не да се насажда от действителността.Интернет и технологиите са неизменна част от живота ни, трябва да се познават и да се използват разумно.
Обещаваме една интересна среща, в която със сигурност ще научим нови и полезни факти, обединени под мотото “ZONTA SAYS NO”!В годините инициативите ни, свързани с проблема и борбата срещу насилие доказаха,че за насилието не бива да се мълчи, напротив-трябва да се говори и апелира към нулева толерантност и непоносимост!

Документи