Стипендии и програми

Стипендии и програми
Стипендия за жени в бизнеса „Джейн М.Клаусман“
- Създадена през 1998 г., съгласно завещанието на Джейн М.Клаусман, член на клуб Zonta – Сиракуза, Ню Йорк, САЩ.
- 12 международни стипендии по 7 000 щ. долара всяка и до 32 Дистрикт стипендии по 1 000 щ. долара всяка, които се присъждат ежегодно
- За жени, които се обучават по бакалавърски или магистърски програми в сферата на бизнеса или свързаните с него области


Стипендия  „Млади жени в публичните отношения“
- Учредена през 1990 г.
- 10 международни награди по 4 000 щ.д. всяка и до 32 Дистрикт награди по 1 000 щ.д. всяка се връчват ежегодно
- За млади жени на възраст от 16 до 19 години, които демонстрират ангажираност към доброволческия сектор; свидетелства за лидерски постижения в доброволчеството и отдаденост на каузата за овластяване на жените в световен мащаб, посредством служба и застъпничество
Тези програми, осъществявани от Zonta, се финансират директно от средствата на Фондацията Zonta International.
Край на стр.11
Z и Златни Z клубове/Z and Golden Z Clubs
Създадена  през 1948 година, Програмата „Z и Златни Z клубове“ подпомага учащите се в  гимназии, колежи и университети, с цел развиване на лидерски качества, насърчава кариерните проучвания и стимулира членовете да участват в дейности в служба на обществото, училището и международната общност.
Клубовете Z и Златните Z клубове се спонсорират от клубовете Zonta, чрез предоставяне на  ресурси, информация и насоки в подкрепа на членовете на Клубовете Z и Златните Z клубове,  в процеса на работата им, с цел подобряване на условията в техните общности и в световен мащаб.

Последни новини

В навечерието на 100-годишнината на Зонта интернешънъл, най-влиятелната неправителствена организация в защита правата на жените, Зонта клуб Русе посвети празника си на благотворителната кауза “За децата на Русе”.
В юбилейната 2019-та в България, на 23.03  се състоя Международна конференция „Жените на Балканите в следващите 100“. Зонта България, Македония и Румъния с подкрепата на община Стара Загора привлякоха над 130 участници, лектори и гости.
Това ще бъде едно тридневно пътешествие по пътя на природните и исторически забележителности на Странджа планина.

Документи