Становище относно ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – т.нар. Истанбулска конвенция

4 януари 2018

Становище относно ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – т.нар. Истанбулска конвенция

По твърденията за противоречие на ИК с Конституцията на Република България /“трети пол“/:
Истанбулската конвенция по никакъв начин не противоречи на българската Конституция. В нея изобщо не става дума за трети пол, така че всякакви твърдения, че се прави индиректен опит чрез ратификация на ИК да се легитимира понятие „трети пол“ са напълно неверни. В нито един свой текст Конвенцията не предписва и не може да задължи ратифициралите я държави да въведат такива понятия – „трети пол“, „нов пол“ и т.н., в правните си системи. Конвенцията ясно разграничава лицата от мъжки и женски пол, така щото основната и функция е всеобхватна закрила на жените - пълнолетни или непълнолетни, от различни видове насилие, включително психологично насилие, което се дължи единствено на пола им. Конвенцията, в своя чл. 38,  изрично криминализира ужасяващата традиция на женското гениталното осакатяване, във всичките му форми.
По въпросите за гей-браковете:
Конвенцията не третира гей-браковете, нито се занимава с еднополови отношения. Думата брак се споменава единствено и само при забраната на насилствените/принудителни бракове – предвижда се защита на жертвите на такъв брак.
По въпросите за училищното образование, религиозното възпитание и други:
Конвенцията не предвижда учениците да се запознават с понятие като „хомосексуализъм“, нито с каквито и да е понятия от такъв характер – как точно държавите ще възпитават своите млади граждани в ненасилие и уважение към лицата от другия пол, е въпрос на вътрешна преценка на държавите. Конвенцията не забранява възпитанието на децата ни като православни християни, мюсюлмани, католици, юдеи или каквито и да  е – тя не третира въпроси от религиозен характер.  Забраненото традиционно е забраната на насилието като метод за разрешаване на конфликт, забраната  за генитално осакатяване и забраната за ранните бракове – явления, които някои етноси се опитват да обяснят като своя традиция, като културна особеност. Тези традиции ИК забранява.
Какво всъщност е Истанбулската конвенция?
Най-важната цел на ИК е да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие.
Конвенцията формулира кои точно са видовете насилие, основано на пола на жената, и изисква от държавите, които са се присъединили, да криминализират такива деяния, както и да създадат някои условия и механизми, които да предотвратяват такива актове, и да подпомагат жертвите им.
Практически това означава, да се създадат механизми за отчитане на домашното насилие, както и да се изготви официална статистика за жертвите, да се създадат центрове, където жените - жертви на домашно насилие да могат да бъдат приютявани, за осигуряването на тяхната помощ, за тяхната защита.
Защото домашното насилие и насилието над жени и деца не е семеен въпрос. То е обществен въпрос, въпрос на човешко достойнство, който ние трябва да разрешим.
Ето защо призоваваме българското общество да се вслуша в разума си, да се запознае с текстовете, ако има добрата воля, и да не става заложник на твърдения, които могат да се обяснят единствено с невежество и демагогия.
Призоваваме и българските народни представители да ратифицират Истанбулската конвенция, за да може възможно най-скоро да се пристъпи към изграждане на всички необходими механизми за борба с насилието.
     
      Яна Янева-Генчева,
      /Директор на клубовете на Зонта         Интернешънъл в България, Румъния и         Македония/

чети повече »
Зонта казва НЕ на насилието срещу жени!

7 декември 2017

Зонта казва НЕ на насилието срещу жени!

На 25.11. - Международен ден за борба с насилието над жени, клубовете на Зонта Интернешънъл започват своята 16-дневна кампания, посветена на борбата с насилието.
В София НДК светна в оранжево от 17:30 вечерта, а час по-късно дискусия по темата за насилието се проведе в клуб "Перото".

чети повече »
“Зонта клуб Стара Загора” организира импровизиран съдебен процес

2 декември 2017

“Зонта клуб Стара Загора” организира импровизиран съдебен процес

“Зонта клуб -Стара Загора” Ви кани на импровизиран съдебен процес, в който подсъдими,адвокати,съдии,прокурори и свидетели ще бъдат младите членове
на “Z Club Стара Загора” пред наша аудитория,на съученици, приятели и гости.
Добре дошли на 05.12. 2017г. от 18 часа в залата на Езикова гимназия,инициативата е част от международните 16 дни на активност и борба срещу насилието на Zonta International.Дни преди процеса по покана на магистрати, учениците ще посетят Съдебна палата за да се запознаят реално с протичането на съдебно дело.
Наши дами, членове на “Зонта клуб- Стара Загора” са подготвили интересни теми по проблемите с насилието, с фокус върху начините за превенция и съвременните му проявления в ежедневието, реално в различни форми, виртуално- в онлайн пространството. Възпитанието как да се общува в нета, грамотността трябва да се изгражда, така могат да се предотвратят и трагедии заради насилие в опасни игри или тормоз ,защото в днешно време киберкултурата вече е задължително да се изгражда от рано, а не да се насажда от действителността.Интернет и технологиите са неизменна част от живота ни, трябва да се познават и да се използват разумно.
Обещаваме една интересна среща, в която със сигурност ще научим нови и полезни факти, обединени под мотото “ZONTA SAYS NO”!В годините инициативите ни, свързани с проблема и борбата срещу насилие доказаха,че за насилието не бива да се мълчи, напротив-трябва да се говори и апелира към нулева толерантност и непоносимост!

чети повече »

Кръгла маса на тема “Превенция на насилието чрез образование”

2 декември 2017

Кръгла маса на тема “Превенция на насилието чрез образование”

Зонта клуб “Света София” взе участие в кръгла маса на тема “Превенция на насилието чрез образование” част от международните 16 дни на активност срещу насилието във всичките му форми (25 ноември -10 декември) с модератор Надежда Дерменджиева, Български фонд на жените. Участие с доклади по темата и дискусията - зам. министър на правосъдието Десислава Ахладова, националния омбудсман Мая Манолова, експерти от Министерство на образованието, учители, представители на НПО работещи по темата.
Президентът на Зонта клуб “Света София” Виктория Стоянова сподели положителния опит на създадената през миналата година под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова Академия за живота “Света София”. В нея се обучават девойки и млади жени на възраст между 18 и 22 г. Една от основните цели на проекта на Зонта “Света София” е да се научат младите хора да разпознават насилието и тормоза и да се предпазват от него, особено в новите му форми - кибертормозът.
Тя обяви и покани участниците във форума да се присъединят към предстоящата инициатива на дамите от Зонта клуб “Света София”, която ще се реализира на 10 декември, Международен ден на правата на човека.

чети повече »
Код оранжево в София!

2 декември 2017

Код оранжево в София!

Осветяването на Двореца дава старта на Световната шестнадесетдневка (от 25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието над жените, до 10 декември - Световния ден на човешките права). В периода обществени сгради н целия свят ще бъдат осветени в оранжево, ще се провеждат множество акции и дискусии, чиято цел е да даде гласност на проблемите, свързани с насилието над жени.

От 18.30 ч. в клуб “Перото” в НДК Зонта клуб "Света София" организира публична беседа и дискусия на тема "Истнски решения срещу насилието над жени и домашното насилие. Как да повишим обществената нетърпимост срещу посегателствата над личността и достойнството”.В дискусията ще вземат участие водещи имена в областта на правното застъпничество, представители на бизнеса, обществени институции и нестопански организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на половете и превенцията срещу насилието.Статистиките сочат, че всяка трета жена по света е или е ставала жертва на насилие, затова организаторите канят всички заинетересувани на дискусията.

чети повече »
Зонтианките от Велико Търново в дебат на тема “Заедно срещу насилието“

2 декември 2017

Зонтианките от Велико Търново в дебат на тема “Заедно срещу насилието“

На 27.11.2017 г. Зонта клуб Велико Търново проведе работна среща на тема “Заедно срещу насилието “.
Активно участие в работната среща взеха представители на местната власт , неправителствени организации и изявени общественици !
Зонта и приятели казват НЕ на насилието над жени !

чети повече »

Код оранжево в Бургас!

27 ноември 2017

Код оранжево в Бургас!

На 25 ноември в 18 ч., по инициатива на Зонта клуб "Бургас" , сградата на община Бургас засвети в оранжев цвят. Това е старта на Световната шестнадесетдневка (от 25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието над жените, до 10 декември - Световния ден на човешките права). По цял свят, на този ден, се осветяват емблематични сгради в оранжево, в подкрепа на международната кампания на ООН да оцветим света в оранжево и на Зонта Интернешънъл - "Зонта казва НЕ на насилието над жени и момичета".
Тази мащабната акция е насочена към информираността на хората за домашното насилие и по време на кампанията да се заговори все по-открито за проблема с насилието във всичките му форми. Насилието над жени е често срещано явление по цял свят. То прекрачва всякакви граници - социални, религиозни, икономически, етнически и расови. Всяка трета жена по света е била жертва на насилие, затова и ЗОНТА казва НЕ на насилието!

чети повече »
"Зонта казва НЕ на насилието срещу жените"

25 ноември 2017

"Зонта казва НЕ на насилието срещу жените"

"Зонта клуб" - Бургас ще освети в оранжево колоните на Общината в подкрепа на Световния ден за борба с насилието срещу жени - 25 ноември.


На тази дата в световен мащаб  стартира десетдневката за повишаване общественото внимание към проблемите с насилие над жени.

Миналата година Община Бургас и Столичната община се включиха в инициативата
"Зонта казва НЕ на насилието срещу жените", като на 25 ноември светнаха в оранжево сградата на Общината в Бургас и НДК в София.

Тази година бургаският клуб отново ще бъде партньор в инициативата на Zonta International за повишаване на осведомеността и увеличаване на действията за премахване на насилието срещу жени и момичета.


чети повече »
НДК ще светне в оранжево

25 ноември 2017

НДК ще светне в оранжево

НДК светва днес в оранжево в подкрепа на кампанията срещу насилието над жени. Инициативата е на женската организация Зонта клуб „Света София“.

С този акт се дава старт на Световната шестнадесетдневка (от 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жените, до 10 декември – Световния ден на човешките права). По цял свят емблематични сгради ще се осветят в оранжево, ще се провеждат множество акции, дискусии и др., в подкрепа на международната кампания на ООН да оцветим света в оранжево и на Зонта Интернешънъл – „Зонта казва НЕ на насилието над жени и момичета“.

zonta says no

За първа година в кампанията се включва по този нестандартен начин и столицата на България. Идеята именно НДК да засвети в оранжев цвят е на дамите от Зонта клуб „Света София“. Целта на мащабната ни акция е повече хора да разберат за кампанията и да се заговори все по-открито за проблема с насилието във всичките му форми. Освен светлините на фасадата на Двореца, ще бъде поставен и 10-метров транспарант, който ще бъде още един акцент, привличащ вниманието на столичани и гостите на столицата.

От 18.30 ч. на 25 ноември в хотел „Централ Форум“ в София ще се проведат беседа и дискусия на тема „Нови решения за елиминиране на насилието над жени и домашното насилие след подписването на Истанбулската конвенция от Р България“, организирана от ЗК „София“ и ЗК „Света София“. В дискусията ще вземат участие водещи имена в областта на правното застъпничество в България, представители на държавни институции и нестопански организации.

Насилието над жени е често срещано явление по цял свят. То прекрачва всякакви граници – социални, религиозни, икономически, етнически и расови. Всяка трета жена по света е била жертва на насилие. Ние в Зонта Интернешънъл не можем да приемем това. Ние сме против насилието във всяка негова форма. Соня Хониг Шу, международен президент Зонта Интернешънъл 2016/2018 г.

чети повече »

Крепостта Царевец ще бъде обагрена в оранжево

25 ноември 2017

Крепостта Царевец ще бъде обагрена в оранжево

Тази събота в 17,30 часа крепостта Царевец ще бъде обагрена в оранжево. Съвместната инициатива на Зонта клуб Велико Търново и общината е част от глобална кампания на Зонта клубовете в целия свят, започваща на 25 ноември и насочена срещу насилието върху жени и деца и трафика на хора. С подкрепата на общината на 1 декември дамите от Зонта клуб Велико Търново ще експонират табла с полезна информация за превенцията срещу двете престъпления. Изложбата ще бъде подредена по пешеходната алея пред Факултета по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През последните 15 години Зонта клуб Велико Търново помага на жените и децата, пострадали от насилие и трафик, като повишава информираността им за техните правата, предоставя безплатни юридически и медицински консултации и съвети, съдейства им пред органите на МВР и прокуратурата.

Прочети още : https://www.actualno.com/velikotarnovo/carevec-grejva-v-oranjevo-sreshtu-nasilieto-vyrhu-jeni-i-deca-news_645349.html
© Actualno.com

чети повече »